การประชุมการให้บริการหนังสือรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมการให้บริการหนังสือรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร(e-Certificate) โดยประชุมร่วมกับธนาคารพันธมิตร ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562