ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๖๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง