ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พร้อมผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เช่น ดีไซน์เนอร์ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสินค้า/บรรจุภัณฑ์/ภาพลักษณ์ตราสินค้า และสื่อมวลชน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีความหลากหลาย ตรงใจผู้บริโภค ครอบคลุมความต้องการของตลาดทุกกลุ่ม พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมใต้สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถวางจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ให้คึกคัก สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562