ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วันที่ 11-14 ก.ค.62