ขอเชิญ ธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการ ร่วมงานสัมมนา " Kreative Branding X Service Design