ขอเชิญเข้าร่วม "อบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562"