ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมัครเข้าร่วมสัมมนา

>>>กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจทีมีร้านค้าออนไลน์แล้ว

สมัครเข้าร่วมสัมมนาและ Workshop หัวข้อ

"กลยุทธ์การเจรจาเพื่อหา Partner ธุรกิจ พิชิตโอกาสในตลาด e-Commerce