ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมัครเข้าร่วมสัมมนา

>>>กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจทีมีร้านค้าออนไลน์แล้ว

สมัครเข้าร่วมสัมมนาและ Workshop หัวข้อ

"กลยุทธ์การเจรจาเพื่อหา Partner ธุรกิจ พิชิตโอกาสในตลาด e-Commerce"

ระยะเวลากิจกรรมรวม 4 วัน (18,22,31 ก.ค. และ 5 ส.ค. 62)

สามารถสมัครได้ที่ http://bit.ly/pitching4days (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น 1 การสมัคร/1 ที่นั่ง)


จัดโดยกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 025475959