พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยฯ

     นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ   พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562