ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจแฟรนไชส์
สู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562