Smart SME Expo 2019

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ Smart SME Expo 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562 ฮอลล์ 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี โดยคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรม จำนวน 40 ราย ณ DBD Pavillion เพื่อสร้างโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในการนำเสนอและเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ