e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย : ออนไลน์ทั่วทิศ ธุรกิจ e-Commerce

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย
 : ออนไลน์ทั่วทิศ ธุรกิจ e-Commerce ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
ณ ห้องฟินิกซ์ 4-6  อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562