"หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม" จังหวัดอุดรธานี

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม"
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานนาข่า 1 - 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี 
ภายในงานฯ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ได้รับการพัฒนา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย เสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ที่เหมาะกับผู้บริโภคทุกวัย เครื่องประดับ และของใช้
ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ จากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกรมฯ จำนวน 40 คูหา เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยมีความเข้มแข็ง เป็นการสืบสานอัตลักษณ์ผ้าไหมของแต่ละชุมชนให้คงอยู่
คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าผ่านเส้นไหมและลวดลายที่งดงาม สมกับคำที่ว่า "ผ้าไหมไทยสะท้อนเอกลักษณ์
แห่งความเป็นไทย"