"หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม" สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม"
สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย สร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับ
ตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เอาใจลูกค้าทุกกลุ่ม
 ณ ฮอลล์ 12 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562