ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ฯ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562