สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562