ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างกิจกรรมผลักดันสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และพัฒนาคอนเท็นต์มาร์เก็ตติ้ง ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)