สมาร์ทวิลเลทออนไลน์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมผลักดันสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และพัฒนาคอนเท็นต์มาร์เก็ตติ้ง ให้แก่ผู้ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าหมักโคลนชุมชนบ้านนาข่า จ.อุดรธานี  เพื่อปั้นให้เป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ "สมาร์ทวิลเลจออนไลน์"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562