การแถลงข่าว การจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562 และ ครึ่งปีแรกของปี 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562