รางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Government Intelligence จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปทุกภาคส่วนของประเทศสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562