กระทรวงพาณิชย์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2562

กระทรวงพาณิชย์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารและข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562