พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบหนังสือรับรองคุณภาพ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ชั้นแอล โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562