พิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2562

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือก ในปีที่ 2 จำนวน 225 ร้าน ทำให้ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ทั่วประเทศจำนวน 789 ร้าน โดยมี นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562