เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (GMS 2019)

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ GMS 2019 GMS-THAILAND e-Commerce Corridor (GTEC) ที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย MOC Biz Club 17 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในลักษณะภาคีเครือข่าย พร้อมเปิดงานการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน / ผู้ประกอบการ MOC Biz Club 17 จังหวัดภาคเหนือกว่า 100 รายของไทย กับ แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ บริษัท เป่ยเตี้ยน (Beidian) จำกัด ที่ได้นำผู้ประกอบการใน www.beidian88.com มากกว่า 30 ร้านค้า และกลุ่มแครอท มอลล์ (Carrot Mall) ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของจีนที่ทำการตลาดทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เข้าร่วมเจรจาฯ เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขยายโอกาสทางการค้าและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย