กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ครั้งที่ 1/2562

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
 เรื่องการพัฒนาระบบจองชื่อและระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562