ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หมึกสำหรับแฟกซ์ (Fax) ยี่ห้อ Brother รุ่น ๒๙๕๐ หมึกปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP๖๘๐ND และหมึกปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLX-๖๒๖๐FD จำนวน ๓ รายการ