การประชุมหารือ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562