แนวทางการตรวจพิจารณาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM เติมเต็มงานประจำ)ประจำปี 2562 แนวทางการตรวจพิจารณาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562