ประชุมหารือการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในสนามบิน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในสนามบิน ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ บริษัทคิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562