ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถราชการ จำนวน ๒ คัน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๒ นนทบุรี และหมายทะเบียน นง-๙๓๔๕ นนทบุรี