ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอพรีเซนเทชัน