99 ปี กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ และมอบรางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99 โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 (ฝั่งกรมส่งเสริม-
การค้าระหว่างประเทศ) ภายในงานมีการเสวนา "Circular Economy : เศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนโลก"
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562