พิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น "Together is Power 2019"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่รางวัล สมาคมการค้าดีเด่น "Together is Power 2019" พร้อมปาฐกถาพิเศษ "นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน" ช่วงหัวค่ำ และช่วงบ่าย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562