รมช.พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายบทบาท
ภารกิจ และมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562