พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล

EXIM BANK ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา "พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล" โดยมี
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือกับ EXIM BANK
ที่จะพาแฟรนไชส์ไทยขยายเข้าสู่ตลาด CLMV(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง
5 ปี นับจากนี้เศรษฐกิจ CLMV จะขยายตัวเฉลี่ยกว่า 6 % ต่อปี ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562