ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ "ชุมชนบ้านวังส้มซ่า" ชุมชน อี-คอมเมิร์ซต้นแบบ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
"ชุมชนบ้านวังส้มซ่า" จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ชุมชน อี-คอมเมิร์ซ
ต้นแบบ"หรือ"สมาร์ทวิลเลจออนไลน์" ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ บ้านวังส้มซ่า อ.เมือง
จ.พิษณุโลก วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562