เผยสถิติผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทะลุเป้า!

เผยสถิติผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทะลุเป้า!
ปลื้ม...ธุรกิจไทยปรับตัวสู่ 4.0 ได้เร็ว มั่นใจก้าวแรกเริ่มมาดี ก้าวต่อไปต้องดีกว่าเดิม
 
                                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้ม..ยอดผู้ใช้บริการออนไลน์ของกรมฯ ทะยานเพิ่มขึ้นไม่หยุด บ่งชี้ถึงภาคเอกชนและประชาชนปรับตัวรองรับเทคโนโลยีได้รวดเร็ว สนับสนุนให้กรมฯ ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในยุค 4.0 เผย 8 บริการออนไลน์ครอบคลุมทั้งด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจ รวมถึงอีกหลายบริการออนไลน์ที่กรมฯ กำลังจะพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้สะดวก ง่าย คล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ สร้างโอกาสที่เหนือกว่าทางการตลาด
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจากสถิติ ผู้เข้ามาใช้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เริ่มจากด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 'การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์' ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนเข้าสู่การจัดตั้งธุรกิจ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ม.ค.56 มีผู้ใช้บริการแล้ว *171,238 คำขอ ปัจจุบันได้รวมขั้นตอนนี้เข้ากับระบบจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ หรือ 'e-Registration' (สามารถใช้งานผ่าน Smart Phone ได้) ช่วยลดขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และอนาคตจะยกระดับให้สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังกรมฯ รวมถึงปรับรูปแบบการกรอกข้อมูลให้ง่ายขึ้น เพิ่มช่องทางให้ผู้แทนรับจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้จากสถิติการใช้บริการผ่านระบบ e-Registration ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 เม.ย.60 พบว่า มีธุรกิจให้การตอบรับเข้ามาจดทะเบียนฯ มากถึง 21,859 คำขอ"
 
                                       "สำหรับด้านข้อมูลธุรกิจมีบริการที่สามารถเข้าใช้งานผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 'e-Service' บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน และตรววจค้นเอกสาร เริ่มให้บริการตั้งแต่ 16 ม.ค.49 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ walk-in, EMS, Delivery และล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ส.ค.61 ได้เปิดให้บริการ DBD e-Certificate File เป็นการขอรับบริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ มีผู้เข้าใช้บริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด *2,006,015 ราย และยังร่วมมือกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรให้บริการ 'e-Certificate' การขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารผ่านทางธนาคาร จำนวน 9 แห่ง 3,967 สาขา มีผู้ใช้บริการแล้ว *1,103,404 ราย"
 
                                      "กรมฯ ยังมีบริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางคือ 'DBD Datawarehouse+' เข้าใช้งานผ่าน www.dbd.go.th เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.พ.56 มีผู้ใช้บริการแล้ว *41,176,087 ครั้ง และแอพพลิเคชั่น 'DBD e-Service' เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 16 ม.ค.57 ครอบคลุมบริการประเภทต่างๆ อาทิ ข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น มีผู้ใช้บริการแล้ว *16,581,278 ครั้ง และกำลังพัฒนาข้อมูลให้รองรับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความละเอียดของข้อมูลในเชิงลึกแต่ละรายพื้นที่, วิเคราะห์ความเหมาะสม และสามารถพยากรณ์โอกาสการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างถูกทิศทางและปรับตัวได้รวดเร็ว สำหรับบริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 'DBD e-Filing' เริ่มให้บริการเมื่อ 16 ม.ค.58 และเป็นเรื่องน่ายินดีที่นิติบุคคลได้หันมาใช้ DBD e-Filing แทนการนำส่งในรูปแบบกระดาษเกือบ 100% โดยการนำส่งงบการเงินประจำปี 61 มีผู้ใช้ระบบนี้มากถึง *507,992 ราย คิดเป็น 93% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด 545,807 ราย"
 
                                        "สุดท้ายนี้ กรมฯ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนผู้ใช้บริการของกรมฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้การตอบรับและตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ จากสถิติของงานบริการออนไลน์ในข้างต้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่าภาคธุรกิจไทยมีความพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่โลกการค้ายุค 4.0 และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดแต้มต่อที่มากขึ้นในการแข่งขันทางการตลาดตามมา" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
(หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ 31 ก.ค.62)
 
****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                       ฉบับที่ 155 / 30 สิงหาคม 2562