เชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชมคูหาแสดงผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน "พาณิชย์สัญจร:เชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Local to Global)" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ให้การต้อนรับ พร้อมอธิบายผลงานเด่นของกรมฯ ณ โรงแรมฟอรืจูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562