ลงพื้นที่ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน นครราชสีมา

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดูความพร้อมการเป็น"สมาร์ทวิลเลจออนไลน์"(ต้นแบบหมู่บ้าน อี-คอมเมิร์ซ)ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่่วมลงพื้นที่ด้วย ณ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562