พาณิชย์สัญจร "เชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก"

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ "พาณิชย์สัญจร : เชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Local to Global)" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562