ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต้อนรับและรับฟังคำบรรยายหัวข้อ "Transformation Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)" โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร และมีข้าราชการ/ลูกจ้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมฟังการบรรยาย  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562