EEC Business Driving 2019

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน EEC Business Driving 2019 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้องการนำนักธุรกิจภาคบริการ ลงพื้นที่เส้นทาง EEC เพื่อติดตาม เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยดึง BOI ภาคที่ 4 มาให้ข้อมูลและความคืบหน้าการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC พร้อมช่วยกันหาแนวทางพัฒนาธุรกิจบริการ เพื่อผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์ของภาคบริการต่อไป จุดปล่อยขบวนรถ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562