กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรางวัล "เลิศรัฐ ประจำปี 2562"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นรับรางวัล "เลิศรัฐ ประจำปี 2562" จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. และรางวัลที่กรมพัฒน์ฯได้ในครั้งนี้ เป็นประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิส์ (e-Registration)ของกรม สถานที่จัดงาน ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562