กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน CLMVT Business Forum เพื่อสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงภูมิภาค CLMVT ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกภูมิภาค โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ นักธุรกิจจากกลุ่มประเทศ CLMVT ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ จ. มุกดาหาร วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562