"สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน-สปป.ลาว ภายใต้งานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร- สะหวันนะเขต "สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง" โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เครือข่ายธุรกิจ Biz Club THAILAND และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562