เชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพบปะหารือและเข้าเยี่ืยมคารวะท่านสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนและหาช่องทางลดอุปสรรคปัญหาสำหรับการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย (จังหวัดมุกดาหาร) กับ สปป.ลาว (แขวงสะหวันนะเขต) ณ ห้องว่าการแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และในโอกาสนี้ได้เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายพิเศษเพื่อให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันในอนาคต ณ สปป.ลาว วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562