มหกรรมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมการค้าชายแดนไทย สปป.ลาว " ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดย กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยมีผู้ประกอบการจาก สปปผ.ลาว ผู้ประกอบการไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทย เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 200 คูหา ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าโรบินสัน จ.มุกดาหาร วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562