ความพร้อมร้านค้าส่ง-ค้าปลีกเพื่อพัฒนาเป็น "สมาร์ท โชวห่วย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีก และดูความพร้อมร้านค้าเพื่อพัฒนาเป็น "สมาร์ท โชวห่วย" ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) โดยได้ตรวจเยี่ยมร้าน ส.ล.โฮเซลล์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง ซึ่งเป็นร้านค้าขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคขนาดใหญ่ เป็นกิจการของคนไทย 100% และร้านชัยสมบูรณ์โอสถ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ ซึ่งเป็นร้านโชวห่วยต้นแบบในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และพร้อมที่จะพัฒนาให้เป้นร้านสมาร์ท โชวห่วยในอนาคต ในการนี้ นางลลิดา จอวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงพื้นที่ด้วย วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ จ.นครสวรรค์