ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Leadership Mindset Strategic Thinking ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒