ลงพื้นที่ช่วยโชวห่วยปรับปรุงร้านค้า...หลังน้ำลด จ.อุบลราชธานี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำรวจความเสียหายของร้านโชวห่วยที่ประสบเหตุอุทกภัย และร่วมกันซ่อมแซม-ปรับปรุงร้านค้า ทำความสะอาด คัดแยกสินค้าที่ได้รับความเสียหาย จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ ติดไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านค้ามีความสว่าง แก่ร้านโชวห่วยที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ให้สามารถกลับมาขายสินค้าอีกครั้ง โดยร้านโชวห่วยที่ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงในครั้งนี้ จะเป็นโมเดลต้นแบบในการปรับปรุงร้านโชวห่วยที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี