รมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.ตรัง และะ จ.พัทลุง กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 เพื่อพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยรับฟังปัญหา อุปสรรค และมุมมองการพัฒนาภาคใต้ของผู้ประกอบธุรกิจ ก่อนนำความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาประยุกต์และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แบบครบวงจร พร้อมดึงวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวใต้ คือ "จริงใจ รักใครรักจริง " มาเชื่อมต่อกับธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าท้องถิ่นใต้ได้เป็นอย่างมาก ในการนี้ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มอบหมายให้นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมลงพื้นที่ฯ ด้วย